Tato aplikace není uzpůsobena na současné studium bez oboru (nenabídne předměty)

Uznání musí být provedeno "papírovou" formou: vyuka@fd.cvut.cz

Systém pro uznávání předmětů v rámci studia na ČVUT FD

Přihlášení


Případné problémy hlaste na jirapetr@fd.cvut.cz
Jíra & ČVUT FD 2017